Pool - Sportski pravilnik 2012/2013 PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 05 Ožujak 2012

U tekstu koji slijedi pročitajte više o pravilima u sportskoj sezoni 2012/2013 na natjecanjima koja će odigravati u sklopu Hrvatskog biljarskog saveza.

Napomena: Sustav bodovanja i sustav natjecanja za klupsko su još u fazi dorade.

Sportski Pravilnik

POOL

Hrvatski biljarski savez


Contents

PREFIX............................................................................................................................................................. 3

OPĆENITO....................................................................................................................................................... 4

1. OPĆI UVJETI........................................................................................................................................... 4

2. UVJETI ZA NATJECANJA.................................................................................................................... 4

3. DUŽNOSTI SLUŽBENIH OSOBA......................................................................................................... 4

4. PRAVO NASTUPA.................................................................................................................................. 5

5. UVJETI ZA PRVENSTVA HRVATSKE................................................................................................ 5

6. PRIJAVE ZA NASTUP............................................................................................................................ 5

7. ŽDRIJEB................................................................................................................................................... 6

8. DNEVNI RASPORED NATJECANJA................................................................................................... 6

9. NATJECANJA OPĆENITO.................................................................................................................... 7

10. NATJECANJA ZA JUNIORE............................................................................................................... 7

11. NATJECANJA ZA SENIORE – Cro tour............................................................................................. 8

12. NATJECANJA ZA SENIORKE.......................................................................................................... 10

13. NATJECANJA ZA VETERANE......................................................................................................... 10

14. EKIPNO NATJECANJE...................................................................................................................... 10

15. ANTIDOPING...................................................................................................................................... 13

16. POSEBNA PRAVILA NATJECANJA................................................................................................ 13

17. PRAVILA PONAŠANJA..................................................................................................................... 15

18. PRAVO ŽALBE NA NATJECANJU.................................................................................................. 17


 

PREFIX

Hrvatski biljarski savez (u daljnjem tekstu HBS) glavno je organizacijsko tijelo zaduženo za sve grane biljarskog sporta u Republici Hrvatskoj.

HBS je zaduđen za slijedeće discipline:

© Pool biljar sa disciplinama 8ball, 9ball, Straight pool, Desetka

© Snooker

© Karambol

Sportski pravilnik HBS-a koristi se za slijedeća natjecanja:

© Poll biljar natjecanja (juniori, žene, seniori, veterani, ekipno natjecanje)

© Snooker natjecanja

© Karambol natjecanja

Sportski Pravilnik vrijedi za sve klubove, gradske te županijske saveze koji su članovi HBS-a

HBS je član:

© Pool biljar – EPBF - WPA

© Snooker – EBSA - IBSF

© Karambol – CEB - UMB


OPĆENITO

1. OPĆI UVJETI

1.1. Pravilnik postavlja uvjete koje su obvezni ispuniti organizatori natjecanja, sadrži osnove za sastavljanje propozicija, propisuje prava i dužnosti igrača, vrhovnog suca i vodstva natjecanja, te kaznene odredbe i posljedice kojima podliježu svi prethodno navedeni sudionici natjecanja HBS-a.

1.2. Natjecanja HBS-a su sva pojedinačna i momčadska natjecanja navedena u Kalendaru natjecanja HBS-a.

1.3. Za međunarodna natjecanja vrijede pravila međunarodne organizacije u čijem se kalendaru natjecanje nalazi (EPBF, CEB, EBSA...).

1.4. Sportska sezona

Kalendar natjecanja određuje se na početku sezone, a usklađuje se sa službenim natjecanjima EPBF-a. Za natjecanja koja nisu u sustavu krovnih europskih i svjetskih organizacija, nije potrebno usklađivanje i pravo prednosti imaju nacionalna natjecanja. Promjene kalendara natjecanja smiju se vršiti uz opravdane razloge uz odobrenje Natjecateljske komisije. Sportska sezona u sezoni 2012/2013 počinje u ožujku 2012 a završava u veljači 2013. Sezona 2013/2014 počinje u travnju 2013 a završava u veljači 2014.

2. UVJETI ZA NATJECANJA

2.1. Natjecanja HBS-a organizira HBS u klubovima koji su registrirani pri HBS-u za godinu u kojoj se natjecanja održavaju.

2.2 Sportska oprema i arena

Sva natjecanja moraju se održati na sportskoj opremi koja se nalazi u specifikacijskom katalogu EPBF-a, CEB-a i EBSA. Ukoliko oprema nije standardna natjecatelji imaju pravo na protest. Natjecatelji ne smiju igrati sa nespecifiranom opremom.

2.3. Klub organizator dužan je osigurati:

© objekt s najmanje:

o 2. Liga: 4 biljarska stola od 9 stopa jednake podloge (Pool). U iznimnim uvjetima sukladno uvjetima u regiji ili broju natjecatelja može se igrati na 2 stola.

o 1. Liga: 8 biljarskih stolova od 9 stopa jednake podloge (Pool).

© prostor za vodstvo natjecanja (mikrofon i stol za voditelje turnira)

© semafore za sve stolove na kojima se igra

© osobu (iz kluba) koja će biti na raspolaganju voditelju turnira za vrijeme trajanja turnira

© liječnika na poziv


Na početku sezone su svi klubovi dužni ispuniti obrazac u kojem se kandidiraju za pojedina natjecanja. Klub organizator se mora pridržavati potpisanih uvjeta navedenih u kandidaturi (s naglaskom na izmjenu platna).

2.4. HBS je dužan pravovremeno poslati propozicije klubovima. Propozicije moraju sadržavati sve potrebne podatke o natjecanju, uključujući broj sudionika, rok za prijavu, brojeve telefona organizatora, kontaktnu osobu i početak natjecanja za svaku konkurenciju.

2.5. U seniorskim konkurencijama dozvoljene su, osim pehara i novčane nagrade. U omladinskim kategorijama novčane nagrade nisu dozvoljene, a vrijednost praktičnih nagrada ne smije biti veća od 1000 kuna po igraču u svakoj konkurenciji.

3. DUŽNOSTI SLUŽBENIH OSOBA

3.1. Organizator turnira je HBS i klub domaćin. Za organizaciju i vođenje turnira zadužen je povjerenik natjecanja / voditelj turnira uz glavnog suca koje će odrediti HBS. Pehare, sheme natjecanja, štoperice osigurati će HBS.

3.2. Voditelj natjecanja dužan je omogućiti igračima, trenerima i gledateljima uvid u rang-listu HBS-a, te izvjesiti na oglasnu ploču i stalno ažurirati kosture svih konkurencija, satnicu igranja susreta i druge informacije o natjecanju.

3.3. Odmah po završetku natjecanja voditelj natjecanja dužan je dostaviti u ured HBS-a, poštom, faksom, elektroničkom poštom ili osobno, izvještaj o natjecanju. Izvještaj treba sadržavati sve rezultate na natjecanju i povrede pravila ponašanja.

3.4. Za sve vrijeme natjecanja klub domaćin dužan je odrediti jednu osobu, koja će zamjenjivati povjerenika natjecanja / voditelja turnira i pomagati mu u radu.

4. PRAVO NASTUPA

4.1. Na svim natjecanjima pravo nastupa imaju samo igrači koji su registrirani na temelju Registracijskog pravilnika HBS-a, a nisu kažnjeni ili suspendirani. Dužnost je kluba odnosno njegovog predstavnika da registrira svoje natjecatelje na početku sezone. HBS zadržava pravo uskraćivanja nastupa igračima koji nisu uredno registrirani (pristupnica, ispisnica te plaćena licenca za tekuću natjecateljsku godinu). Novi igrači koji će nastupiti za klub moraju svoju registraciju riješiti najkasnije tjedan dana prije turnira na kojem će nastupiti.

4.2. Na prvenstvima Hrvatske ne mogu nastupiti igrači koji su registrirani pri HBS-u kao strani državljani.

4.3. Na svim natjecanjima mogu nastupiti igrači s dvojnim državljanstvom.

4.4. Pravo nastupa u pojedinim kategorijama imaju:

© kategorija seniorki i seniora – svi igrači koji u tekućoj godini navršavaju 18 godina ili stariji

© kategorija juniorki i juniora do 18 godina – svi igrači koji u tekućoj godini navršavaju najviše 18 godina i najmanje 16 godina

© kategorija juniorki i juniora do 16 godina – svi igrači koji u tekućoj godini navršavaju najviše 16 godina i najmanje 10 godina

© kategorija veterana - svi igrači koji u tekućoj godini navršavaju 40 godina ili stariji

4.5. Igrači koji u tekućoj godini navršavaju 13 godina mogu nastupiti na seniorskim turnirima samo uz odobrenje juniorskog izbornika.

4.6. Pravo nastupa u klupskom prvenstvu Hrvatske imaju igrači koji su registrirani na temelju Registracijskog pravilnika HBS-a, a nisu kažnjeni ili suspendirani. Strani državljani koji nastupaju u klupskom natjecanju imaju pravo nastupa u završnici PH samo ukoliko su odigrali najmanje 50% službenih utakmica.

5. UVJETI ZA PRVENSTVA HRVATSKE

5.1. Klubovi koji žele organizirati završnicu PH najkasnije do rujna (polovica tekuće sezone) predaju svoje zahtjeve za organizaciju natjecanja u kojem će navesti uvjete i obrazložiti svoju kandidaturu.

5.2. Natjecateljska komisija će sudjelovati u obradi zahtjeva te će najbolje prložiti Upravnom odboru, koji će odlučiti o dobivanju organizacije natjecanja za pojedini klub.

6. PRIJAVE ZA NASTUP

6.1. Prijavu za nastup na natjecanju u pojedinačnoj konkurenciji dostavlja matični klub (skupno za sve igrače). Prijava se dostavlja organizatoru u pisanom obliku na e-mail adresu u roku naznačenom u propozicijama (najavi natjecanja). Svako prekoračenje rokova značit će nemogućnost nastupa igrača na određenom natjecanju.

6.2. Prijava mora sadržavati ime i prezime igrača, godinu rođenja, klub za koji igrač nastupa te naziv i kategoriju natjecanja.

6.3. Rok za prijavu igrača mora biti naznačen u propozicijama natjecanja i ne smije biti manji od 2 dana prije početka natjecanja.

6.4. Igrač može otkazati nastup na turniru do 24h prije početka natjecanja. Nakon tog roka igrač može otkazati nastup samo uz liječničku potvrdu u protivnom slijedi postupak nepropisne odjave s turnira.

6.5. Nakon roka za prijavu i prije roka za odjavu klub je dužan na web stranici saveza saznati sve obavijesti o natjecanju.

6.6. Nepropisna odjava

U slučaju nepropisne odjave igrač podliježe sankcijama:

© Plaćanje kotizacije za turnir

© U slučaju ponovljenog prekršaja igrač dobiva suspenziju jednog turnira prve i druge kategorije

© U slučaju neopravdanog izostanka tri ili više puta igrač dobiva suspenziju na šest mjeseci

© Igrač koji izostane s turnira za taj turnir ne dobiva bodove

7. ŽDRIJEB

7.1. Ždrijeb turnira obavlja se dan prije početka turnira najkasnije do 15h (ukoliko za to postoje uvjeti).

7.2. Ždrijeb obavlja povjerenik natjecanja / voditelj turnira u prisutnosti predstavnika kluba domaćina i predstavnika igrača. Predstavnik igrača ne smije biti iz kluba domaćina. Ždrijeb je javan. Organizator treba osigurati takvo mjesto i prostor za ždrijeb da mu mogu prisustvovati svi zainteresirani (igrači, roditelji, treneri).

7.3. Nakon obavljenog ždrijeba obrazac potpisuju povjerenik natjecanja / voditelj turnira, predstavnik kluba domaćina i predstavnik igrača..

7.4. Nositelji u ždrijebu postavljaju se na osnovi HBS rang-liste za dotičnu kategoriju.

7.5. U slučaju da dva ili više igrača dijele mjesto na rang-listi u aktualnoj sezoni gleda se uspjeh na rang ljestvici u prošloj sezoni, a ukoliko je i to isto ždrijeba se njihov redoslijed u postavljanju za nositelje.

7.6. U slučaju da u kosturu ima više mjesta predviđenih za nositelje nego rangiranih igrača, za nositelje se postavljaju samo rangirani igrači, a na preostala mjesta ždrijebaju se svi preostali nerangirani igrači.

7.7. Broj postavljenih nositelja u glavnom turniru ovisi o broju igrača u glavnom turniru. Ako ima:

7 do 10 igrača - postavlja se 2 nositelja

11 do 20 igrača - postavlja se 4 nositelja

21 do 40 igrača - postavlja se 8 nositelja

41 i više igrača - postavlja se 16 nositelja

8. DNEVNI RASPORED NATJECANJA

8.1. Dnevni raspored igranja treba biti za sve vrijeme natjecanja vidljivo izložen na oglasnoj ploči i ne može biti mijenjan bez odobrenja povjerenika natjecanja / voditelja turnira.

8.2. Raspored za sljedeći dan treba biti objavljen čim ranije, a svakako odmah po završetku igranja na kraju dana.

8.3. Susreti se prozivaju pridržavajući se rasporeda igranja i igrač koji u roku od petnaest minuta od trenutka kada je susret prozvan nije spreman nastupiti bit će diskvalificiran, osim ako povjerenika natjecanja, uzevši u obzir sve relevantne činjenice, ne odluči drukčije. Povjerenik natjecanja / voditelj turnira zadržava pravo odabira stolova za pojedine susrete.

8.4. Susreti u kategorijama do 18 godina ne mogu početi poslije 22 sata.

8.5. Igrač ima pravo na odmor između dva susreta 10 minuta


8.6. U slučaju kad se istog dana igraju polufinalni i finalni susreti u pojedinačnoj konkurenciji, polufinalni susreti moraju početi približno u isto vrijeme a odmor prije finalnog susreta mora trajati najmanje 15 minuta. Povjerenik natjecanja / voditelj turnira zadržava pravo odabira stolova za pojedine susrete.

8.7. Igrači imaju pravo na 5 minuta zagrijavanja prije prvog susreta, u tijeku turnira igrač ima pravo na zagrijavanje maksimalno 3 minute (ili jedan set kugli). Voditelj turnira može opomenuti a nakon toga i sankcionirati igrača koji se ne pridržava ovog pravila.

8.8. Sukladno rasporedu igranja igrači su dužni biti u dvorani najmanje pola sata prije roka predviđenog satnicom jer može biti prozvan za početak susreta. Nakon prozivanja igrač ima maksimalno pet minuta da se pojavi u prostoru za igru i započne zagrijavanje. Nakon toga slijede drugi i treći poziv (svakih 5min) a nakon 15 min diskvalifikacija. Igrači koji više puta dobije drugi ili treći poziv za igru dobit će opomenu od voditelja natjecanja te uslijed daljnjeg kašnjenja može biti sankcioniran.

9. NATJECANJA OPĆENITO

9.1. Natjecanja su podijeljena u slijedeće kategorije:

© Natjecanja za uzraste Juniora

© Natjecanja za uzraste Seniora

© Natjecanja za Žene

© Natjecanja za uzraste Veterana

© Ekipna natjecanja

9.2. Bodovanje

Utvrdit će natjecateljska komisija do 10.travnja 2012

9.3. Kotizacija na turnirima u organizaciji HBS-a

Kategorija

Straight pool

Osmica

Devetka/Desetka

Juniori/ke

/

/

/

Seniori 1. HBL

200

200

200

Seniori Masters

100

Seniori 2. HBL

/

50

50

Seniorke

/

/

/

Veterani

/

/

/

Ekipno

kotizacija u ovisnosti o turniru i stupnju natjecanja

Kotizaciju za igrače rješava predstavnik kluba prije početka turnira ili neposredno nakon početka turnira. Predstavnik kluba se smatra odgovornim za rješavanje kotizacija (kotizaciju za ekipno je potrebno riješiti prije samog početka klupskog turnira).

9.4. Broj partija u pojedinim kategorijama

Kategorija

Straight pool

Osmica

Devetka

Desetka

Juniori

50

7

8

7

Seniori 1. HBL

75 (100 KO)

8

9

8

Seniori 2. HBL

/

7

8

7

Seniorke

/

6

7

6

Veterani

75

7

9

7

Ekipno

100

8

9

8

9.5. Ždrijeb
Seniori, Žene, Tim, Veterani i Juniori:
96 - 128 igrača (eliminacija od zadnjih 64)

64 – 96 (eliminacija zadnjih 32)
33- 64 igrača (eliminacija od zadnjih 32) – 1. HBL (Seniori)
33 – 64 igrača (eliminacija od zadnjih 16)
17 – 32 igrača (eliminacija zadnjih 8)
do 16 igrača (eliminacija zadnjih 4)

10. NATJECANJA ZA JUNIORE

10.1. S obzirom na mali broj juniora po klubovima u sezoni 2012/2013 se neće održavati Junior cupovi. Ukoliko se tijekom sezone steknu uvjeti (minimalno osam Juniora na turniru) HBS će pokrenuti Junior ligu.

10.2. Nacionalni trener će po regijama (minimalno tri puta godišnje) odraditi trening juniorske kampove nakon čega će Juniori u svojim klubovima nastaviti odrađivati svoj program do novog kampa.

10.3. Juniori imaju pravo nastupa u seniorskim natjecanjima oslobođeni od plaćanja kotizacije.

10.4. Reprezentacija

Reprezentaciju u Juniorskoj konkurenciji će odrediti direktor reprezentacije / nacionalni trener.

11. NATJECANJA ZA SENIORE – Cro tour

Natjecanje za Seniore – Cro tour, se sastoji: 1. HBL i 2. HBL

Sportska sezona u sezoni 2012/2013 počinje u ožujku 2012 a završava u veljači 2013. Sezona 2013/2014 počinje u travnju 2013 a završava u veljači 2014.

1. HBL

11.1.1. 1. HBL

1. HBL su natjecanja organizirana na nivou države, u sklopu Cro tour-a, koja se sastoji od deset turnira od kojih se četiri smatraju prvenstvom Hrvatske za svaku pojedinu disciplinu pool biljara.

1. HBL predstavlja prvenstvo Hrvatske za seniore. Ukupni pobjednik 1. HBL smatra se prvakom Hrvatske u pool biljaru dok se pobjednici na turnirima u pojedinim disciplinama (njih četiri) smatraju prvacima Hrvatske u pojedinoj disciplini.

U sklopu 1. HBL u sezoni se održava šest turnira pod nazivom Croatia Cup, te četiri turnira prvenstva Hrvatske.

11.1.2. Rang lista
Svi turniri 1. HBL se boduju u jedinstvenu rang listu. Nakon svakog turnira izrađuje se nova rang lista prema bodovanju (točka 9.2.). Bodovi sa Croatia Cup-a zbrajaju se u jednu jedinstvenu rang listu. Od deset turnira koji se boduju za ukupan rezultat se gleda plasman na devet turnira odnosno najlošiji rezultat ne ulazi u ukupni ranking.


11.1.3. Pravo nastupa – 1. HBL
Na turnirima 1. HBL u sezoni 2012/2013 pravo nastupa ima 48 igrača s rang liste 1. HBL u sezoni 2011 (40 igrača koji su zadržali svoj status igrača 1. HBL i 8 igrača koji su stekli plasman u 1. HBL na osnovu plasmana u 2. HBL na kraju sezone 2011).


11.1.3.1. Ukoliko igrači 2. HBL odustanu od nastupa u 1. HBL a stekli su sve uvjete plasmanom na kraju sezone onda se ili proporcionalno smanjuje broj igrača koji ispadaju iz 1. HBL (u ovisnosti prema rankingu) ili se odigravaju kvalifikacije – odluka natjecateljske komisije.

11.1.4. Nositelji

Nositelji su šesnaest prvoplasiranih sa rang liste do tada odigranih turnira. Za prvi turnir nositelji su šesnaest najboljih natjecatelja u prethodnoj sezoni. Nositelji se postavljaju u ždrijeb prema poziciji na rang listi.

11.1.5. Shema natjecanja
Svi turniri 1. HBL se igraju prema shemi 48/32 KO, osim PH devetke i desetke koji se igraju 16/4 KO. U disciplinama osam, devet i deset vrijedi pravilo naizmjeničnog otvaranja igre. U sezoni se održava deset turnira: 3 turnira u disciplini "Devetka", tri u disciplini «Desetka», jedan u disciplini „Straight pool“ (ujedno i PH u disciplini «straight pool»), jedan u disciplini „Osmica“ (ujedno i PH u disciplini «osmica»), PH u devetci i PH u desetci. Bodovi se zbrajaju u jedinstvenu listu.

11.2. Nastup na Prvenstvu hrvatske u devetci i desetci

Natjecatelji plasirani od 1. do 16. mjesta u ukupnom poretku 1. HBL sudjeluju na PH u devetci i desetci. U slučaju da igrači imaju isti broj bodova razigravaju za poredak (samo za PH 9 i PH 10).

Nositelji se za svaku pojedinu disciplinu računaju na osnovu aktualne rang liste 1. HBL.

11.2.1. Potvrda nastupa

Nastup na PH devetka i PH desetka treba potvrditi 10 dana prije turnira. Klub potvrđuje nstup za sve svoje igrače na službeni email saveza. Potvrda nastupa mora sadržavati ime i prezime igrača, klub i discipline koje igrač igra.

Ukoliko igrač ne želi ili ne može igrati jednu od disciplina na njegovo mjesto ulazi prvi sljedeći niže plasirani igrač (samo za tu disciplinu)

2. HBL

11.3. 2. HBL

2. HBL je natjecanje organizirano na regionalnom nivou, podjeljena je u tri skupine: skupina Sjever, sa sjedištem u Zagrebu, skupina Jug, sa sjedištem u Splitu i skupina Istok, sa sjedištem u Osijeku.

11.3.1. Pravo nastupa – 2. HBL

Svi igrač valjano registrirani pri HBS-u u aktualnoj sezoni, koji ne zadovoljavaju uvjete nastupa u 1. HBL (točka 11.1.3.).

11.3.2. Regionalni turnir

U sezoni se održava osam turnira, od čega 3 turnira u disciplini "Devetka" te 3 disciplini "Desetka, jedan u disciplini „Osmica“ i jedan u disciplini «straight pool». Bodovi se zbrajaju u jedinstvenu listu regije.

11.3.3. Nositelji

Nositelji se određuju prema broju prijavljenih igrača (točka 7.7). Na prvom turniru nositelji se postavljaju na osnovu prošlogodišnje rang liste.

11.3.4. Shema natjecanja

Svi Regionalni turniri se igraju po dvostrukom knock out sustavu (točka 9.5.) u ovisnosti o broju prijavljenih igrača.

11.3.5. Vrijeme odigravanja

Turniri se odigravaju minimalno tjedan dana prije turnira 1. HBL.

Rang lista – Cro tour

11.4. Rang lista 1. HBL i 2. HBL

Postoje odvojene rang liste za 1. HBL i 2. HBL po regijama u kojima se igra

11.4.1. Reprezentacija

Reprezentaciju Hrvatske čine 1-x prvoplasiranih natjecatelja na završnoj rang listi Cro tour-a (broj reprezentativaca ovisi o tome koliko mjesta EPBF dodijeli Hrvatskoj za pojedino natjecanje).

Prijava na turnir – 1. HBL

11.5. Prijava turnir 1. HBL - Croatia cup, PH

Nastup na turniru 1. HBL imaju 48 natjecatelja na rang listi – Cro tour (Prvi turnir preuzima poredak od prošle sezone).

11.5.1. Potvrda nastupa

Za nastup na turniru 1. HBL predstavnik kluba treba potvrditi nastup svojih igrača najkasnije pet dana prije početka turnira (ponedjeljak 20h). Igrač može otkazati svoj nastup najkasnije 24h prije početka turnira. Nakon toga slijedi postupak nepropisne odjave s turnira.

11.5.1.1. Način prijave

Igrače s rang liste klub prijavljuje svoje igrače na email saveza ( Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ). Prijava mora sadržavati ime i prezime igrača, mjesto na rang-listi, klub za koji igrač nastupa.

11.5.2. Popis igrača na turniru

Dva dana prije turnira (u 20h) će na stranicama saveza biti objavljeni svi igrači koji igraju turnir.

Prijava na turnir – 2. HBL

11.6. Prijava turnir 2. HBL – Regionalni turnir

Na 2. HBL - turniru svi igrač valjano registrirani pri HBS-u u aktualnoj sezoni, koji ne zadovoljavaju uvjete nastupa u 1. HBL (točka 11.1.3.).


Prijava najkasnije dva dana prije početka turnira (do 12h).

Klub prijavljuje svoje igrače na email saveza: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript , Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript i Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Prijava mora sadržavati ime i prezime igrača, klub za koji igrač nastupa.

12. NATJECANJA ZA SENIORKE

12.1. S obzirom na mali broj Seniorki u klubovima u sezoni 2012/2013 se neće održavati Ženski kupovi. Ukoliko se tijekom sezone steknu uvjeti (minimalno osam Seniorki na turniru) HBS će pokrenuti Žensku ligu.

12.2. Klubovi će do rujna 2012 god. podnijeti izvještaj o zastupljenosti žena nakon što provedu škole biljara i angažiraju se oko povećanja broja natjecateljica.

12.5. Reprezentacija

Reprezentaciju u konkurenciji žena odabire direktor reprezentacije / nacionalni trener.

13. NATJECANJA ZA VETERANE

13.1. Reprezentacija

Reprezentaciju u veteranskoj konkurenciji čine 1-4 najbolje plasirana Veterana na Cro tour rang listi (najkasnije mjesec dana prije početka EP ili SP Seniori). Broj reprezentativaca ovisi o tome koliko mjesta EPBF dodijeli Hrvatskoj za pojedino natjecanje.

14. EKIPNO NATJECANJE

14.1. Klupsko PH – 1. KHBL organizirano je na nivou države.

Ukoliko postoje mogućnosti (minimalno 4 ekipe) u Regijama će se pokrenuti 2. KHBL (Klubovi u regijama će u dogovoru s Povjerenikom regije donijeti odluku o pokretanju Regionalnih liga).

14.2. Natjecanje

Klupsko natjecanje, Prvenstvo Hrvatske, igraju klubovi registrirani pri HBS-u koji zadovoljavaju uvjete natjecanja u natjecateljskoj sezoni.
Na nivou Hrvatske igra se jedinstvena klupska liga, nakon koje se dobiva klupski prvak Hrvatske za tekuću sezonu.


Ukoliko se ostvare uvjeti paralelno s 1. KHBL će se igrati Regionalne lige (Sjever, Istok, Jug) u kojima sudjeluju klubovi koji ne igraju 1. KHBL ili druge ekipe klubova iz 1. KHBL. Klub ne smije imati dvije ekipe u istom rangu natjecanja. Klubovi smiju za klupsko natjecanje prijaviti maksimalno dvije ekipe.

14.3. Prijava

Biljar klub koji nastupa u ligi mora imati prijavljeno minimalno 2 igrača (maksimalno 15) za prvu fazu natjecanja, odnosno četiri ili pet za preostale dvije faze. Igrači prijavljeni za jedan klub ne smiju igrati u drugom klubu. Za klub smiju nastupati licencirani natjecatelji HBS-a igrači koji imaju pravo nastupa.

Za prijelazni rok vrijede pravila HBS-a o prelasku igrača.

Klubovi koji se s svojim drugim ekipama takmiče u nižem rangu natjecanja mogu za pojedino kolo prijaviti igrače iz nižeg ranga natjecanja (do četiri igrača) za nastup u višem rangu natjecanja (uz prethodnu najavu povjereniku lige (3 dana prije susreta) i suparničkom klubu u tom kolu).

14.3.1. Obveza nastupa
Nastup u klupskom natjecanju je obvezan klubovima članovima HBS-a je obvezan (barem u prvoj fazi natjecanja). Ukoliko klub ne može nastupiti na turniru prve faze dužan je platiti kotizaciju na tom turniru.

14.4. Schema natjecanja – razradit će natjecateljska komisija do 1. svibnja

Liga se igra u tri faze. Na kraju druge faze četiri najbolje plasirane ekipe (po dvije iz svake grupe) odlaze u doigravanje za prvaka – Final four (A1 vs B2 i B1 vs A2). Play off se odigrava na lokaciji koju odredi HBS. Pobjednici igraju finale, a poraženi iz polufinalnih susreta zauzimaju treće mjesto.


Odvija se u tri faze – radni primjer:

o 1 Faza:

§ turnirski način igranja (repasage ili single knock out nositelji slobodni prvo kolo, ostali igraju pretkolo)

§ open prijava (svaki klub mora igrati klupsko, barem prvu fazu)

§ igraju se tri discipline (8+9+10 = tri igrača)

§ 1. Faza sastoji se od 4 turnira na kojima se dobivaju bodovi (dva dana)

§ Uplata po ekipi 300kn (nagradni fond se prenosi na final four)

§ Minimalno dva igrača

§ Po gradovima (St, Os, Zg 2x)

o 2. Faza:

§ nakon odigranih Open turnira formiraju se dvije skupine po 4 ekipe (na osnovu rang ljestvice) po ključu: 1,3,5,7 i 2,4,6,8 .

§ Ekipe prenose bodove (prema uspjehu u prvoj fazi, ravnomjerno raspodljeljene – npr. 4-3-2-1)

§ Uplata za grupnu fazu 500kn po ekipi (nagradni fond se prenosi na final four)

§ Igra se u dva vikenda svatko s svakim iz svoje skupine (ukupno 6 mečeva) – jedan vikend tri kola

§ Igraju se tri meča po vikendu prema principu:

· Jedan meč sastoji se od tri kruga: 1krug: 8 i 10 (pojedinačno), 2krug: parovi osmica i parovi devetka, 3. Krug: 9 i 10 (pojedinačno). U slučaju neriješenog rezultata pobjednik se odlučuje izvođenjem penala (svaka disciplina jedan poen)

§ Igra se u dva grada

§ Minimalno četiri igrača

o 3. Faza:

§ po dvije prvoplasirane ekipe iz grupe igraju Final four

§ prvi s drugim iz svake grupe – polufinale. Finale

§ format final foura


Nagradni fond iz prve dvije faze se dijeli na final fouru (sponzor ako se steknu uvjeti).

14.4.1. Ligaški susret
U prvoj fazi igraju se tri discipline: 8,9 i 10. Pobjednik je onaj koji skupi dva boda. U slučaju 2:0 meč se prekida. U drugoj fazi se igraju se tri kruga: u prvom se igraju pojedinačno 8 i 10, u drugom se igraju parovi 8 i parovi 9. U trećem posljednjem krugu igra se pojedinačno 9 i 10. Svaka disciplina vrijedi jedan bod. Ukoliko je neriješeno pucaju se penali (cijela ekipa puca penale – 5 igrača (pet izmjena) tko prvi do 5 poena, a ukoliko bude 5:5 onda se penali pucaju 1 za 1).

U prvoj fazi ekipa može nastupiti minimalno s dva igrača, u drugoj fazi mora imati minimalno četiri igrača (koji igraju svaki po jednu singl disciplinu) dok u trećoj fazi ekipa mora imati minimalno pet igrača.

14.4.1.2. Play off:
Igra minimalno pet igrača. Četiri igrača igraju jedan par + jednu singl disciplinu, dok peti igrač koji nije igrao parove igra dva singl meca (Jedan igrač smije nastupiti u maksimalno dva meča).

Discipline koje se igraju:

1. Krug - 1 straight, 1 desetka, 1 devetka

2. Krug - Parovi devetka

3. Krug - 1 desetka, 1 devetka, 1 osmica

4. Krug - Parovi desetka

Singl mečevi 1 bod, Parovi 1 bod – ukupno 8 bodova.

Ukoliko je neriješeno pucaju se penali (cijela ekipa puca penale – 5 igrača (pet izmjena) tko prvi do 5 poena, a ukoliko bude 5:5 onda se penali pucaju 1 za 1)

14.4.2 Način igre

Osmica se igra na osam dobivenih partija (naizmjenični break). Straight se igra do 100 osvojenih poena. Devetka se igra do 9 (naizmjenični break). Desetka se igra do 8 (naizmjenični break).

Parovi igraju potez – potez tj. svako igra jednu kuglu dok jedan iz para ne promaši. Parovi igraju devetku na 9 dobivenih partija (naizmjenični break) ili desetku do 7. Igrači iz para razbijaju naizmjenično (neovisno tko je igrao zadnji potez u prošloj partiji). Svaki prekršaj ovog pravila razbijanja je faul.

Prije početka susreta svaki igrač ima pravo na 3 min. zagrijavanja.

Kod sustava natjecanja Regionalnih liga HBS će odabrati natjecanje koje u tom trenutku najbolje odgovara regiji uzimajući u obzir specifičnosti svake pojedine regije.

14.4.3 Sastav:

Prije početka meča (15 min) predstavnici klubova sastave pokazuju istovremeno.
Prije početka prvog singla mora se znati tko s kim igra tj. bez ispunjenog zapisnika ligaški meč ne može započeti.

14.4.4. Odigravanje:

Svaki meč se mora odigrati u kontinuitetu (isti dan). U slučaju nedolaska igrača u dogovoreno vrijeme suprotnoj se ekipi automatski dodjeljuje poen (ili dva ako se radi o parovima). Kod kašnjenja vrijede pravila iz Pravilnika HBS-a. Potrebno je pričekati 16 min. prije oduzimanja poena.

14.4.5. Izvještaj:

Klub domaćin je dužan na službeni email saveza Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript dostaviti zapisnik o odigranom susretu (rezultati, opis susreta i slika) 24h nakon odigravanja. Kazna za nepisanje izvještaja kod prvog prekršaja je opomena nakon toga slijedi novčana kazna od 200 kn za svaki prekršaj.

14.5. Utvrđivanje plasmana:

Klubovi nakon svakog pojedinog turnira prve faze dobivaju bodove sukladno osvojenom mjestu. Ukoliko dva kluba zauzimaju isto mjesto na rang ljestvici gleda se tko je osvojio više bodova na jednom turniru (odnosno tko je ostvario bolji plasman). Ukoliko je to isto odigrava se jedan susret prema play off pravilima na neutralnom terenu u vremenu koje odredi natjecateljska komisija.

U drugoj fazi klub koji pobijedi na utakmici, osvaja dva boda.

Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između osvojenih i izgubljenih setova (u tablici lige – set razlika. npr. + 6). U slučaju iste set razlike dijele mjesta koja im pripadaju.

Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o plasmanu u drugi dio natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu:

Rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.

Ako je to isto onda odlučuje razlika između osvojenih i izgubljenih setova (u tablici lige – set razlika npr. + 6). Ukoliko su opet ekipe poravnate gleda se tko je ostvario više pobjeda.

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigrava jedan ligaški susret između klubova (susret se odigrava na neutralnom terenu dogovorom između ekipa a ako nema dogovora mjesto se određuje ždrijebom). Susret se igra po play off pravilima (nema neriješenog). Ukoliko ima više od dva kluba: tri kluba – svatko s svakim (ukoliko je i to isto ždrijebom se određuje pobjednik), četiri kluba - izvlače se dva para koji igraju prema pravilima play off-a. Vrijeme odigravanja je maksimalno tjedan dana prije odigravanja play off-a.

Ukoliko se usaglase klubovi, umjesto odigravanja susreta, pitanje pobjednika može se utvrditi ždrijebom koji će provesti nadležni natjecateljski organ.

14.6.Financije:

Uplata po ekipi za pojedinu fazu natjecanja iznosi: 300kn po turniru u prvoj fazi odnosno 500kn po odigranom krugu u drugoj fazi.

Uplate za ligu je potrebno podmiriti do početka natjecanja ekipe. Nakon toga HBS može odrediti kaznu za neplaćanje u vidu oduzimanja jednog boda za svaki tjedan neplaćanja.

14.7. Suđenje:

Predstavnici domaćina i gostujućeg kluba se tijekom ligaškog susreta smatraju kao suci ukoliko ne postoje službene osobe.


14.8. Mininalan broj igrača i nedolazak

Ukoliko ekipa ne skupi dovoljno igrača da nastupi postoji minimum igrača koji mogu igrati a to je dva u prvoj fazi odnosno četiri u drugoj te pet u trećoj fazi natjecanja tako da se singl meč ili parovi u kojima bi trebao nastupiti igrač koji nedostaje smatraju predanima.

Ekipa koja se jednom ne pojavi na ligaškom susretu kaznit će se novčanom kaznom od 1500 kn (novac odlazi u nagradni fond).

Ekipa koja dva puta preda cijeli meč ili ne dođe na gostovanje snosi sankcije (isključivanje iz lige i zabrana dva mjeseca nastupanja za igrače iz kluba na svim natjecanjima).

15. ANTIDOPING

15.1. Zakon o športu (Narodne novine, broj 71/2006), u članku 72. i 73., utvrđuje primjenu Kodeksa Svjetske antidoping agencije i osnivanje Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu. Sukladno Nacionalnom program borbe protiv doping i primjeni Kodeksa sva natjecanja pod okriljem Hrvatskog biljarskog saveza se održavaja pod pravilima Svjetske antidoping agencije.

15.2. HBS na svakom natjecanju, bez prethodne najave, u suradnji s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping ili sličnim agencijama može provesti testiranje natjecatelja prema principu slučajnog odabira ili prema poretku na natjecanju.

15.3. Klubovi i igrači su dužni biti upoznati s listom zabranjenih supstanci koje se mogu pronaći na stranicama:
www.hada.hr/ i www.wada-ama.org/16. POSEBNA PRAVILA NATJECANJA

16.1. Odijevanje

Natjecatelji moraju biti propisno odjeveni, jer u protivnom neće moći nastupiti na natjecanju. Natjecatelji imaju dvije mogućnosti propisnog odijevanja:

© tamne cipele, crne svečane hlače (od odijela, na crtu), jednobojna košulja i prsluk sa grbom kluba na gornjoj lijevoj strani (grb može biti i na gornjem lijevom rukavu košulje, kravata nije obvezna)

© tamne cipele (ili tamne sportske cipele s kožnom površinom), crne svečane hlače (od odijela, na crtu. Nikakav oblik jeansa nije dozvoljen) i jednobojna polo majica grbom kluba na gornjoj lijevoj strani

© polo majice s natpisima (osim znakovlja kluba) i nacionalnim obilježljima nisu dozvoljene.

© Majica ili košulja moraju biti u hlačama

© Žene mogu odijenuti (osim gore nabrojanog) i tamnu suknju (ispod koljena)

© U ekipnom prvenstvu svi igrači jedne momčadi moraju biti jednoobrazno obučeni

Na košuljama, prslucima i polo majicama moguće su i oznake sponzora. Za oznake sponzora potrebno je kontaktirati i HBS.

16.2. Dolazak na meč i kašnjenje

Natjecatelji su dužni biti u dvorani najmanje pola sata prije početka njihovog meča (vrijeme određeno satnicom). Natjecatelj može biti prozvan za igru u tom vremenu.

Nakon prozivanja igrač ima maksimalno pet minuta da se pojavi u prostoru za igru i započne zagrijavanje. Nakon toga slijede drugi i treći poziv (svakih 5min) a nakon 15 min diskvalifikacija / odlazi u gubitnički dio ždrijeba, a ukoliko se već tamo nalazi biva diskvalificiran. Igrači koji više puta dobije drugi ili treći poziv za igru dobit će opomenu od voditelja natjecanja te uslijed daljnjeg kašnjenja može biti sankcioniran.

Ako se natjecatelj već nalazi u prostoru za igru i ako je upozoren od povjerenika ili delegata natjecanja da treba započeti meč, mora započeti meč u roku od 5 minuta. U protivnome, biti će diskvalificiran (gubi meč).

Natjecatelj koji kasni na meč nema pravo na zagrijavanje.

Ukoliko oba natjecatelja zakasne obojica će biti diskvalificirana s turnira.

16.3. Zagrijavanje

Prije meča je dozvoljeno zagrijavanje od max. 3 minute. Za prvi meč, iznimno, dozvoljeno je zagrijavanje od max. 5 min.

16.4. Time out

Natjecatelji imaju pravo uzeti time out od maksimalno 5min. Prije odlaska obavezno se javiti sucu. Nejavljanje povlači opomenu nakon čega će biti upozoren. Time out se može uzeti između dvije igre bez obzira na red otvaranja nove igre. Natjecatelj koji nije uzeo time out mora sjediti na svom mjestu u suprotnom se smatra da je iskoristio svoj time out. Ukoliko natjecatelj uzme drugi time-out gubi jednu partiju. Ukoliko isti natjecatelj ponovi isti prekršaj biti će diskvalificiran sa daljnjeg natjecanja.

U igri 14.1 igrač koji je na otvaranju može nastaviti svoju seriju iako je drugi igrač uzeo time out. Igrač koji nije na potezu i uzme time out na otvaranju protivnika mora obavijestiti suca i biti siguran kako sudac nadgleda nastavak protivnikove igre. U protivno se neće moći zaliti na prekršaj protivnika.

Za vrijeme time out-a je zabranjeno pušenje i konzumacija alkohola. Svaki prekršaj će biti kažnjen oduzimanjem partije ili dodjeljivanjem kaznenih poena.

Za vrijeme time outa zabranjeno je vježbanje na stolu. Prekršaj se kažnjava prema Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.

16.7. Nesportsko ponašanje i ometanje igre

Ako natjecatelj na bilo koji način ometa protivnika, mora biti najprije upozoren, a ako nastavi ometati kažnjava se faulom, a ako i dalje nastavi ometati mora se diskvalificirati. Pod ometanjem se smatra: glasno komentiranje i vrijeđanje protivnika, psovanje, bacanje kugli, razgovor s publikom, naglo micanje u pravcu udarca i sl.

16.8. U igri devetka se uvodi pravilo «tri kugle» prilikom otvaranja igre. Ovo pravilo se smatra kao dodatak službenim WPA pravilima.

16.8.1. Prilikom otvaranja igre najmanje tri objektne kugle moraju dirati head string (projekcija kugle na crtu) ili biti ubačene (svaka kombinacija od gore navedenog se smatra ispravnim otvaranjem igre – npr. 1 kugla ubačena a dvije su dirale head string).

Ukoliko igrač nije prilikom otvaranja ispunio pravilo tri kugle, a otvaranje je pravilima devetke bilo ispravno, takvo otvaranje se smatra neispravnim pri čemu se primjenjuju sljedeća pravila:
1. Ukoliko je ubačena devetka prilikom otvaranja ista se vraća na stolnprije nastavka igre
2. Protivnik ima pravo birati hoće li prihvatiti situaciju na stolu i nastaviti igru ili će reći igraču koji je otvorio igru da nastavi igrati
3. Ukoliko je protivnik prihvatio situaciju na stolu nakon neispravnog otvaranja nema pravo na push out
4. Ukoliko je protivnik prepustio red za igru igraču koji je napravio neispravno otvaranje tada će taj igrač imati pravo odigrati push out. Protivnik tada ponovo ima pravo prihvatiti situaciju na stolu ili će prepustiti svoj red za igru.

Dodatak:
1. WPA pravila za devetku vrijede u svim situacijama. Pravilo tri kugle se smatra kao dodatak na turnirima na kojima se ranije najavilo.

17. PRAVILA PONAŠANJA

17.1. Svrha ovih pravila održavanje je razine prihvatljivog i fer ponašanja igrača registriranih pri HBS-u koji sudjeluju na pojedinačnim i momčadskim natjecanjima iz Kalendara natjecanja HBS-a.

17.2. Igrač, trener, roditelj ili predstavnik igrača ne smije se ni u koje vrijeme, a posebno za vrijeme natjecanja, ponašati na način koji se može negativno odražavati na HBS, organizatore natjecanja, vodstvo natjecanja, ostale igrače, suce ili biljar u cjelini.

17.3. Igrač se treba sportski ponašati za vrijeme igranja susreta i za sve vrijeme boravka u prostoru natjecanja.

17.4. U slučaju da ustanovi da je došlo do prekršaja pravila ponašanja, dužnost povjerenika natjecanja je ispitati, koliko je to u njegovoj mogućnosti, sve činjenice u svezi prekršaja i obavijestiti igrača o prijavi u izvještaju.

17.5. Glavni sudac/Voditelj turnira susreta kažnjava igrača koji se ponaša suprotno pravilima tijekom susreta. Povjerenik natjecanja / voditelj turnira ima pravo kazniti igrača, ako to ne učini glavni sudac, ako smatra da ovaj krši pravila.

17.6. Sustav stupnjevanog kažnjavanja za vrijeme susreta za prekršaje navedene pod točkama 17. i 18. je slijedeći:

Prvi prekršaj – opomena

Drugi prekršaj – kazneni faul

Treći prekršaj – kaznena partija

Svaki slijedeći prekršaj – forefit ili diskvalifikacija

Za svaki prekršaj kazna može biti i diskvalifikacija, o čemu odlučuje povjerenik natjecanja / voditelj turnira uzimajući u obzir težinu učinjenog prekršaja. Kazne igraču izriče glavni sudac. U slučaju kad igrači sude sami, to čini povjerenik natjecanja / voditelj turnira ili njegov pomoćnik. Igrač mora biti jasno upoznat s izrečenom kaznom.

Nakon trećeg prekršaja povjerenik natjecaja odlučuje o tome je li kazna za slijedeći prekršaj ponovno kaznena partija ili diskvalifikacija. Glavni sudac/Voditelj turnira dužan je pozvati povjerenika natjecanja nakon trećeg prekršaja i izvijestiti ga o izrečenoj kazni, kako bi povjerenik natjecanja / voditelj turnira mogao pravovremeno reagirati u slučaju ponovljenog prekršaja.


17.7. Prekršaji pravila ponašanja su:


a.) Neprikladna odjeća i oprema.

Igrači su dužni nastupiti u čistoj i uobičajenoj odjeći. Zabranjeno je nastupiti u vesti ili jakni. Zabranjeni su reklamni natpisi sponzora na odjeći ili opremi, osim onih dopuštenih međunarodnim propisima. U ekipnom natjecanju natjecatelji trebaju biti odjeveni u jednaku odjeću.


c.) Najveći trud

Igrač treba uložiti najveći napor da pobijedi u susretu. Ukoliko to, po ocjeni glavnog i glavnog suca ne čini, glavni sudac može diskvalificirati igrača.

d.) Neopravdano odugovlačenje igre

Igrači su dužni započeti susret na nalog povjerenika turnira nakon zagrijavanja, i bez neopravdanog odugovlačenja dovesti ga do završetka.

Otezanje igre namjernim odugovlačenjem između udaraca ili odbijanjem nastavljanja igre smatra se prekršajem ovog pravila. Prvi prekršaj ovog pravila bit će kažnjen opomenom, a slijedećim će se uvesti TIME. Međutim, kada igrač ne nastavi susret i nakon poziva povjerenika natjecanja da to učini, prekršaj se kažnjava po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.

e.) Prostački izrazi

Igrač ne smije koristiti prostačke izraze u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za vrijeme susreta, kažnjava se po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja. Kao prostački izraz smatra se svako korištenje riječi općenito poznatih kao prostačkih, dovoljno glasnih da ih čuju glavni sudac ili gledatelji.

f.) Nepristojne geste

Igrač ne smije činiti nepristojne geste u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za vrijeme susreta, kažnjava se Sustavu stupnjevanog kažnjavanja. Kao nepristojna gesta smatra se svako pravljenje znakova rukama, kiksom, štapom ili kuglama koje se smatraju opscenim.

g.) Zloupotreba opreme

Igrač ne smije silovito ili ljutito baciti štap, kuglu, kredu ili drugi dio opreme ili njime silovito lupiti po bilo kojem objektu u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za vrijeme susreta, kažnjava se po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.

Kao zloupotreba opreme smatra se svako namjerno, silovito i ljutito udaranje kugle izvan površine stola, opasno ili bezobzirno udaranje kugle na stolu i udaranje kugle, ne mareći pritom za posljedice, bacanje krede ili štapa, trganje štapa, te ostale opreme.

h.) Usmena prijetnja

Igrač ne smije usmeno napadati ni psovati suca, protivnika, gledatelja ili bilo koju drugu osobu u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za vrijeme susreta, kažnjava se po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.

Kao usmeni napad smatra se svaka izjava upućena sucu, protivniku, gledatelju ili bilo kojoj drugoj osobi koja podrazumijeva nepoštenje, ili je ponižavajuća, uvredljiva ili na drugi način pogrdna.

i.) Fizička prijetnja

Igrač ne smije fizički prijetiti sucu, protivniku, gledatelju ili bilo kojoj drugoj osobi u prostoru natjecanja. Ako se prekršaj dogodi za vrijeme susreta, kažnjava se Sustavu stupnjevanog kažnjavanja. Kao fizička prijetnja smatra se svako neovlašteno diranje suca, protivnika, gledatelja ili bilo koje druge osobe.

j.) Primanje savjeta

Igrač ne smije primati savjete za vrijeme susreta. Prekršaj se kažnjava po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja.

k.) Konzumacija

Igrač ne smije konzumirati alkohol. Zabranjeno je pušenje tijekom igre. Prva povreda ovog pravila se kažnjava oduzimanjem partije dok drugi prekršaj znači diskvalifikaciju (gubitak meča).

U slučaju korištenja drugih nedozvoljenih sredstava igrač biva automatski diskvalificiran (cijeli turnir).

l.) Telefon

Ukoliko igraču za vrijeme susreta zazvoni telefon i igrač ga potiša, igrač se kažnjava opomenom a u slučaju ponovljenog prekršaja gubi partiju. Igrač koji tijekom susreta razgovara na telefom kažnjava se gubitkom partije u slučaju ponovljenog prekršaja gubi meč.

16.8. Voditelj turnira može diskvalificirati igrača za svaki pojedini učinjeni prekršaj ili slijedom kazni po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja. Njegova je odluka konačna i protiv nje nema priziva.

17.9. Igrač koji je diskvalificiran tijekom susreta ili zbog prekršaja učinjenog u prostoru natjecanja diskvalificiran je u svim konkurencijama na natjecanju u kojima još sudjeluje, osim ako je diskvalifikacija uslijedila zbog:

Ø kašnjenja na susret

Ø nepropisne odjeće i opreme

Ø odugovlačenja igre izazvanog prirodnim gubitkom tjelesne kondicije

17.10. Za kazne izrečene zbog prekršaja Pravila ponašanja tijekom svih pojedinačnih i momčadskih natjecanja iz Kalendara natjecanja HBS-a, dodjeljuju se kazneni bodovi. Izrečene kazne na osnovu izvještaja povjerenika natjecanja bilježi predsjednik Disciplinske komisije.

17.11. Kazneni bodovi koji se dodjeljuju zbog učinjenih prekršaja

1

Diskvalifikacija zbog jednog učinjenog prekršaja

5

2

Diskvalifikacija slijedom kazni po Sustavu stupnjevanog kažnjavanja

4

3

Nedolazak na turnir bez pravovremene odjave

2

4

Diskvalifikacija zbog nepropisne odjeće

2

5

Diskvalifikacija zbog kašnjenja na susret

1

6

Diskvalifikacija zbog nepružanja najvećeg truda za pobjedu

3

7

Diskvalifikacija zbog napuštanja pojedinačnog susreta bez opravdanog razloga

1

8

Za svake 2 opomene na istom natjecanju

2

9

Za svaki kazneni faul na natjecanju

1

10

Za svaki kaznenu partiju na natjecanju

1

17.12. Svaki igrač koji sakupi 10 kaznenih bodova bit će suspendiran s natjecanja iz Kalendara HBS-a u periodu od 30 dana. Suspenzija ne vrijedi za natjecanja iz međunarodnih kalendara.

17.13. Kazneni bodovi brišu se nakon godine dana od dana završetka natjecanja na kojem su prekršaji učinjeni.

17.14. Osoba zadužena za evidenciju kaznenih bodova obavještava igrača i njegov matični klub o suspenziji. Igrač se opominje i da mu prijeti suspenzija kada sakupi 6 kaznenih bodova.

17.15. Suspenzija počinje teći slijedećeg dana od završetka natjecanja na kojem je dodijeljen deseti kazneni bod, ili, u slučaju da igrač nastupi na slijedećem natjecanju prije nego bude obaviješten o suspenziji, od sedmog dana nakon završetka natjecanja na kojem mu je dodijeljen deseti kazneni bod.

17.16. Odluka o suspenziji slijedi automatizmom nakon prispijeća izvještaja povjerenika natjecanja, te je konačna i na nju igrač nema pravo žalbe.

17.17. U slučaju da igrač nastupi na natjecanju u periodu kada je suspendiran, neće mu se računati bodovi za rang-listu HBS-a.

17.18. Nakon isteka perioda suspenzije igraču se oduzima 10 kaznenih bodova od zbroja njegovih kaznenih bodova.

17.19. Uz kaznene bodove predviđene su sljedeće novčane:

1. Novčana kazna od 200 Kn

2. Novčane kazne od 500, 1000 i 2000 Kn

3. Preseljenje u niži rang natjecanja

4. Isključenje iz HBS (privremeno i trajno)

18. PRAVO ŽALBE NA NATJECANJU

18.1. Igrač ima pravo žalbe na svaku odluku suca. Protest se mora obraditi odmah nakon počinjenja prekršaja. Sudac će suspendirati igru do konačnog rješenja te obavijestiti glavnog suca natjecanja. Ukoliko se igrač ne složi s odlukom glavnog suca igrač se ima pravo žaliti povjereniku natjecanja / voditelju natjecanja, koji može tražiti dodatna objašnjenja od oba igrača, suca ili od neutralnih osoba u publici kako bi stekao pravi uvid u situaciju.

Povjerenik natjecanja / Voditelj turnira mora uložiti najveći napor kako bi donio pravilnu odluku te se može konzultirati s neutralnim predstavnicima klubova ili drugim igračima.

18.2. Protiv odluke Povjerenika natjecanja / Voditelja turnira nema žalbe već se meč mora nastaviti. Igrač ili predstavnik kluba nakon meča (u roku od 14 dana) može podnijeti žalbu u pisanom obliku disciplinskoj komisiji na odluku Povjerenika natjecanja / Voditelja turnira. Na odluku disciplinske komisije igrač ili klub se ima pravo žaliti na skupštini saveza ili Upravnom odboru saveza (ukoliko skuština u tom razdoblju nema saziva).

18.2.1 Ukoliko na turniru postoje i povjerenik natjecanja i voditelj turnira kao konačnom se smatra odluka povjerenika natjecanja.

18.2.1.1. Ukoliko se u takvom slučaju igrač ili povjerenik kluba žali povjereniku natjecanja na odluku voditelja turnira naknada za žalbu iznosi 200kn, koje će u slučaju prihvaćanja žalbe biti vraćene igraču ili predstavniku kluba. Ukoliko se žalba ne prihvati novac ide na račun HBS-a.

18.3. Povjerenik natjecanja / Voditelj turnira može kazniti igrača iako sudac nije reagirao na počinjeni prekršaj.